Thursday, April 2, 2015

give them serotonin - дајте им серотонин

give them serotonin

turkey will be happy
matrix happy
what is the color of marble sea?
the hammer!дајте им серотонин

турска ће бити срећна
као материца
која је боја мраморног мора?
чекић!