Saturday, April 4, 2015

Exploiting children for profit is capitalism or pedophilia? - Искориштавање деце зарад користи је капитализам или педофилија?

Exploiting children for profit is capitalism or pedophilia?

capitalism
pedophilia
Искориштавање деце зарад користи је капитализам или педофилија?

капитализам
педофилија