Saturday, April 4, 2015

love cap - ограничење љубави

love cap

there are few words to
cap human mind to the scratch
level

ограничење љубави

има неколико речи које
ограничавају људски ум на нулти
ниво