Saturday, June 29, 2013

Песник и читалац - Poet and Reader

 


Песник и читалац


Знам једног који се боље од мене
Сналази у мојим песмама
И, сад, треба бити лукав
И писати тако да провоцирам
Те кроз њега уживам у
Поезији

Poet and Reader


I know one who better than me
Deals with my poems
And, now, I should be smart
And write so to provoke
And through him enjoy
Poetry