Monday, July 1, 2013

Грабуља - Rake

 


Грабуља


Свет је прљав
Чисти Ум мисли грабуљом
Опало лишће под сукњом
Гнездо невиности
Rake


World is dirty
Pure Mind thinks with rake
Fallen leaves under skirt
Nest of virginity