Tuesday, July 2, 2013

Аристотелова олуја - Aristotle's Storm

 


Аристотелова олуја


Језива тишина завладала је Интернетом
То је због Гуглове статистичке истине
Која је Непокретни Покретач

Aristotle's Storm


Creepy silence reigns the Internet
This because of Google's statistical truth
Which is the Unmoved Mover