Friday, June 28, 2013

Велике Вође не би требало да умиру - Great Leaders Should Never Die
Велике Вође не би требало да умиру


Требало би да постоје
Док не испаре
И да нас поштеде
Труда одржавања

Great Leaders Should Never Die


They should exist
Until evaporate
And spare us
The effort of maintenance