Friday, June 14, 2013

Кости - Bones

 


Кости


Кости се не рачунају
Има ли костију у недођији?
Тја!
Ђиха!

Bones


Bones don't count
Are there any bones in nowhereland?
Oh yeah!
Heehaw!