Sunday, June 9, 2013

Гледање у Сунце - Gazing the Sun

 


Гледање у Сунце


Моритомо у Сунце гледа преко оштрице мача
Томе га је учио Барон, који је нестао или умро
Али Барон у Сунце гледа кроз флашу
Или лед из дебелог хлада
А Џоу је друга судбина била
Звизнуо је у ватру
Њега је Моритомо и тражио
Док се отимао сузама

У један час Моритомо напусти тело

У пространству духа не постоји патња
Само победа
И ратник јој се предаје без борбе

Моритому се то не допаде

Обешен о протуберанцу, задиркује га Џо:
Где ти је мач, јуначе?

Мач је остао у оку
Моритомо нема за шта да се маши

У долинама Сунца
Где је обликовање топлота ума
Претопло је за идилу

Отуд иду тибетански монаси
С гривнама насмејаним
Победници без мача

Постиђен, Моритомо с океаном суза у
Очним удубинама
Клоне


О, мој брате, још ћу плакати
Роб гледа поносом
Gazing the Sun


Moritomo looks into the Sun over the edge of sword
He had been taught this by Baron, who disappeared or died
But Baron looks into Sun through the flask
Broken glass or cubes from safe shade
And Joe had a different destiny
He swooshed into fire
Though, it was him Moritomo was looking for
While struggling with tears

At one moment Moritomo left the body

In vastness of spirit there is no suffering
Just victory
And warrior surrenders to it without a fight

Moritomo doesn't like that

Hanging from a solar flare, Joe hails him:
Where's your sword, hero?

Sword is left inside eye
Moritomo has nothing to reach for

In the valleys of Sun
Where shaping is heat of the mind
Is too hot for an idyl

There come Tibetan monks
With smiling bracelets
Swordless victors

Ashamed, Moritomo, with an ocean of tears in
Eye sockets
Droops


Oh, my brother I will yet cry
Slave looks with pride