Saturday, June 15, 2013

Кад вихор залута - When Whirlwind goes Wry

 


Кад вихор залута


Кад вихор зазвижди
У траве варљиве
Птице љубљене
Тотем и табу
Прсне земља
Мрави у оклопу
Поједу мрве

When Whirlwind goes Wry


When twister whistles
In treacherous grasses
Beloved birds
Totem and tabu
Earth cracks
Ants in armor
Eat crumbs