Sunday, August 14, 2011

Љубав и мржњаЉубав и мржња

Црно и бело
Добро и зло
Партеногенеза живота