Saturday, May 9, 2015

it has turned into you - прометнуло се у тебе

 it has turned into you

millions are worried about change
people change but climate
shouldn't
it is horrible threatening change
why is change happening
got to be do something
прометнуло се у тебе

милиони се брину због промене
људи се мењају ал' клима
не би требало
то је ужасна претећа промена
због чега се мењање дешава
мора треба'с нешто учини