Monday, January 17, 2011

Пирамида – варка


Пирамида – оптичка варка

Не ради се о „усмеравању енергије
к врху“ пирамиде, већ о њеној
Свеобухватности