Wednesday, January 12, 2011

Пре перма, после плеистоцена - (Ригелијански Капричо)


Пре перма, после плеистоцена


Још пре јуре и пре креде
Неко је схватио да је Неко већ то
Радио
И да је тај Неко... па...
Неко

Тиме је решено питање путовања
Кроз време – таштина је то...

Кад ово радиш (то јест путујеш кроз време)
Шта радиш? (то јест кад?)
Зашто? (то јест шта – моделујеш)
То не можеш док не објасниш...

Ако сад разумеш а некад ниси
Да се вратиш кроз време па да
Сад разумеш (тад=сад)
Ма, иди, бре

И, зато зато зато ти
Кажем

Прождирање, све је прождирање
(то о зверима)
(у прошлост до непресушног извора
хране)

И, јер је све обесмишљено
Свињама (храни) није потребно
Образовање (ни елементарно)

Тутнем те у гроб