Thursday, May 28, 2015

chicken zombie soup apocalypse - пилећа зомби супа апокалипса

 chicken zombie soup apocalypse

and the day had come
when all dead chicken raised
from the dead
to be slaughtered again
the chicken with the longest beak
lead them
this is all because of the recession
he said
depression corrected him the wolf
in sheep
i am your shepherd he said
for chicken are like sheep
the reason for recession
said the longest beak
is low wages
wolf pulled out his teeth
we are all going to die
trembled zombies in fear
and were then pulverized
into cream
пилећа зомби супа апокалипса

и дође дан
кад сви мртви пилићи устадоше
из мртвих
да поново буду поклани
пиле с најдужим кљуном
предводило их
све је ово због рецесије
рече
депресије исправи га вук
у овци
ја сам ваш пастир рече он
јер пилићи су као овце
разлог рецесије
рече најдужи кљун
су мале плате
вук исуче своје зубе
сви ћемо умрети
задрхташе зомбији од страха
и беху одмах смлављени
у крем