Sunday, May 10, 2015

all slaves want is justice - све што робови желе је правда

 all slaves want is justice

and they get it

све што робови желе је правда

и добију је