Saturday, May 29, 2010

Обљуба у пољу
Сину светска жаба

Дрозд мали кани

Да побели кожу

Узели му кап крви

Свици

У измаглици прерије

Где сави дом

Пера су клипни ороз

Гркљан кључа

Носић црвен

Савио ћубу

Моли се појилу

Мрави дојахали

Превили мртве

Дрозд прхну