Friday, May 28, 2010

Тиха ноћ
У тихој ноћи

Проток

Папак, копито, шапа

Цврчак

Лишће голо

Мокро

Жар пали

У крзну поток

Пастрмка грозница

Цветић

Црвић

Мачкић

Дете