Monday, May 17, 2010

Мрав музе вашку
Бог је упропастио пикник

Црвенило је заменила ружа

Досегао је сомовске дубине

У зеленилу белог дудаПецају шарани црве јабучје

Мурве пале у казан

Пијане мувеКо је створио реку,

Камен у потоку?

Дошао сам у мирис, ал не видим

ТишинуТребало је да знам

Да се међу травкама, одвија

Лоповлук и курванлук