Wednesday, September 9, 2009

СЛОБОДА ПЕВА


Хоће ли слобода умети да пева...

Б. Миљковић


Сунце се грози

Слободе

Прилазе му комете

У нежни загрљај

Слобода је до – пећи!


У пећи вриште

Печене шеве


Плете укоснице

Сунце


Сунце ме моли

Схвати ме

Приђи ближе


Да те боље схватим?


Овако слобода пева

Знојава од врућине:


Избегава речи


Сунце умире у слави

Слобода му измиче