Wednesday, April 27, 2016

life is flower life is cat - живот је цвет живот је мачка

 life is flower life is cat

life is pedestrian' free market
we have ruled out free reporting
terrorists contained in free rubble
my lobes are disconnected
i am happy because i babble
живот је цвет живот је мачка

живот је од пешака слободни мол
забранили смо слободно извештавање
терористе сабили у слободни крш
моји режњеви су раздвојени
срећан сам што блебећем