Saturday, October 5, 2013

Немогуће - Impossible




Немогуће


Треба бити луд и смео
И радити немогуће
Јер немогуће је могуће
Ако је ново





Impossible


One should be mad and brave
And do the impossible
Because impossible is possible
When new