Tuesday, August 6, 2013

Техника одлажења - The Technique of Leaving
Техника одлажења


Моритомо се одмара у пустињи
Између два огледала
Посматра нејасне обрисе токова у њима
Испод пустиње налази се море
Смешно је како људи размишљају
Кисело се осмехује
Камен јесте чврст, ал је попара!

Демони се не би с њим коцкали
Дивље девојке ућуте кад наиђе
На лицу има четири ожиљка:
Окинава Хирошима Нагасаки Хонда

Четири змијска језика
Истањене и грбаве обрве
Блеђу кожу на залисцима
Катану носи зарад равнотеже

Одмак духа креће у предвечерје
Таласима слика сенке и светла
Гласове у полутами
Капију на Тибету где се сусрећу
Усковитлани познаници

Скида кимоно и седа крај огњишта
Исправљених леђа зажмуривши
Грана у ватри прсне

The Technique of Leaving


Moritomo rests in desert
Between two mirrors
Observes unclear shapes of flows in them
Under the desert is sea
Funny how people are thinking
He sorely smiles
Rock is hard, but is panada!

Demons would never gamble with him
Wild girls shut up when he comes around
On his face there are four scars:
Okinawa Hiroshima Nagasaki Honda

Four snake's tongues
Rared and humpy eyebrows
Paler skin at whiskers
Carries katana for balance

Shift of spirit moves into dusk
Painting shades and lights with waves
And voices in semi-darkness
The Gate on Tibet where turbulent
Acquaintances meet

He takes off kimono and sits by the hearth
Straightens back and closes eyes
Twig in fire crackles