Thursday, October 18, 2012

Није плакао Моритомо


 
Није плакао Моритомо


Рекао је здраво, ал, стегнутом грлу
Стиснуо жлезде
Разжижио око
Окренуо се
Однели га у ропство
Рат је
Погинуо