Thursday, October 25, 2012

Моритомо неће у мир

 

Моритомо неће у мир


На летњем сунцу
Запалили се шарани
У рибњаку

Алге пију камен
А поток
Хлади Сунце

Демон ноћи
Покидао огрлицу
Дијаманата