Tuesday, February 8, 2011

Извор насиља
Извор насиља

Људскост је извор насиља
Човечност се мора наплатити
Слушај шта говорим – то је
Закон!
Дерњам се с горе да ме сви
Чују!
Говорење и слушање – то је
Људски свет...
Око и ухо – букагије!
Непријатељство сеже у
Џеп...