Tuesday, February 8, 2011

Хаику - Haiku
Хаику

Не постоји пут
Постоји само
Путник...


Haiku

There is no road
There is only the
Traveler...