Wednesday, July 15, 2015

like it is language - као то је језик

 like it is language

when i write wrong
what has wronged me
cobweb dead wordsкао то је језик

кад погрешно напишем
шта ме је погрешило
паучина мртве речи