Monday, December 29, 2014

tax the conductors - оглоби проводнике
tax the conductors

edison krematologist taxing one way
my right is in mayonnaise paying for sauce
high definition matter herds undefined
my smoke is forbidden but your gouge is right
call my check for yours is keptоглоби проводнике

едисон крематолог глоби једносмерно
моје је право да мајонез плаћа сос
твар високе јасноће окупља неомеђено
мој дим је забрањен ал' твоје длето није
узми мој чек јер твој је почек