Wednesday, December 31, 2014

Киш и Џо разговарају - Kish and Joe Converse

 Киш и Џо разговарају

Киш неће да говори
Џо се притајио
Џо је дивљак с ауром
Киш је ознојен
за Џоа је истина да су слике спале
Киш не види ни слике ни зидове
не чује музику
не обраћа пажњу на мит
Џо зна да је Кишу ватра све
слика звук и свемир
Киш је толико бржи од
мождане електрике
Џоу се мрве речи пред опном
Киш је научио да пуши
Џо не дозвољава да изненадне истине
покрену органе
Киш га посматра кроз дим
ватра и дим
то посматра

Kish and Joe Converse

Kish won't talk
Joe is laying low
Joe wildman with aura
Kish sweated
to Joe is truth images fallen
Kish sees no images no wall
nor hears music
ignoring myth
Joe knows fire means all to Kish
image sound and space
Kish is that quicker than
brain's electrics
Joe's words crumble before the membrane
Kish had learned to smoke
Joe won't allow sudden truths
initiate organs
Kish watches him through th' smoke
agni and smoke
that he sees