Friday, September 5, 2014

бити маркетинг

 бити маркетинг

две рекламе образлажу
маркетинг
образлажу
рекламократију комерцијалног доба
смену минута секунди
врховни разлог образлаже
недостатак главног времена
образлаже у корист
главних комерцијалних разлога
образложење
образлаже
врховно главно образложење
да буде разлог
расправљају продајући образложење
преобликовано образложење замењује
образложење
да образложи маркетинг
да буде врховни главног
минута
ум