Wednesday, October 14, 2015

meaning is dog begging for leash - смисао је пас што моли за узицу

 meaning is dog begging for leash

metaphor is a cube of sugar
dog awards itself for pleasure
thus meaning sits on tip of tongue
eating our sweetest breath
смисао је пас што моли за узицу

метафора је коцка шећера
којом пас награђује себе из задовољства
тако смисао чучи на врху језика
и једе наш најслађи дах