Thursday, January 26, 2012

Чизма дијалектикеЧизма дијалектике


Нéма пада по тинтарама
Јада
Јер су се најјаднији напослетку
Скућили