Sunday, May 15, 2011

Добра страна историје

Добра страна историје

У Аушвицу није било
Саобраћајних удеса