Wednesday, January 9, 2008

Биобиблиографија


Штампана издања


1977.


·      Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. I, бр. 3, зима 1977/78, стр. 203.

·      Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. I, бр. 4 зима 1977, стр. 203.

1978.


·      „Ископине“ (поема), Видици, „Млада југословенска књижевност“, бр. 7, 1978, стр. 59.

·      Песме (о Зети), Стварање, бр. 8–9.

·      „Флешбек на Михалкова искушења“, поема, Студент, бр. 17, 1. новембар 1978, стр. 13.

·      „Фотографија“, песма, Студент, бр. 17, 1. новембар 1978, стр. 13.

·      „Атаман“, песма, Студент, бр. 25/26, 27. децембар 1978, стр. 18.

·      Пет хаику песама, часопис Хаику, Вараждин, Год. II, бр. 3(7), јесен 1978, стр. 205.

1979.


·      „Ода радости или балада о девојчици са иглицама“, поема, Видици, бр. 3–4, 1979, стр. 16–17.

·      „О кризи светске заједнице хомоида“, мини–есеј, Студент, бр. 14, 1. мај 1979, стр. 9.

·      „Спелуј: рок“ (песма), Студент, бр. 13, 9. мај 1979, стр. 3.

·      Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. III, бр. 1(9), прољеће 1979, стр. 299.

·      Четири хаику песме, часопис Хаику, Вараждин, Год. III, бр. 3(11), јесен 1979, стр. 395.

1980.


·      „Меланотипија“, песма, Видици, бр. 1–2, 1980, дуплерица.

·      „Поклон“, поема, Видици, бр. 3. 1980, стр. 2, грамофонска плоча стр. Б (страна А: ВИС „Идоли“, песме „Помоћ, помоћ“ и „Ретко те виђам с девојкама“).

·      На дуплерици серија фотоса Д. Папића „Песник Шкеровић се исхрањује“, Видици, бр. 3, 1980.

·      „Разговор са Ковачићем“, интервју, Видици, бр. 4, 1980, стр. 11.

·      Четири фотографије, Видици, бр. 4, 1980, стр. 15.

·      „Амондилана“, поема, Видици, бр. 5–6, 1980.

·      „О лажи“, уводник, Видици, бр. 5–6, 1980, стр. 4.

·      Превод из „Гаврана“ Е. А. Поа, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4.

·      Фотографије, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4, 5, 8, 18.

·      „Сет“, поема, Видици, бр. 7, 1980, дуплерица.

·      Одломак из Шекспирове драме „Бура“ (превод), Видици, бр. 7, 1980, стр. 18–19.

·      „Невреме“, превод 5. чина Шекспирове Буре, Видици, бр. 7, 1980, стр. 22–23.

·      „Тако далеко од Прага“, превод приче Брајана Олдиса, Видици, бр. 8, 1980, стр. 16–18.

·      „Peking Junction“ превод приче М. Муркока, Видици, бр. 8, 1980, стр. 18–19.

·      „Како препознати наркомана“, текст, Студент, бр. 3, 27. 2. 1980. стр. 3.

·      „Уместо манифеста“, песма, Студент, бр. 3, 27. 2. 1980. стр. 14.

·      „Поводом филма Апокалипса данас“, текст, Студент, бр. 6, 19.3.1980. стр. 11.

·      „Дивљаци“, текст, Студент, бр. 6, 19.3.1980. стр. 16.

1981.


·      „Речник Технологије“, специјални број Видика, један од аутора, бр. 1–2, 1981.

·      „Будала“, дијалог, Видици, бр. 3–4, 1981, стр. 17–19.

·      „Смрт је саветник“, превод, Карлос Кастанеда, из књиге Пут у Ихтлан, Видици, 3–4, 1981, стр. 23–24.

·      „Сенка или удвојена стварност“, приказ филма Кагемуша, Видици, бр. 3–4, 1981, стр. 27.

·      „Отворено писмо Бори Мишељићу“, писмо, Студент, бр. 18, 28. октобар 1981, стр. 2.

1982.


·      „Вечна ловишта су овде“, интервју, Зум Репортер, бр. 823, 10–17. јуни 1982, стр. 26–31 и 70–71.

1984.


·      Превод песама Е. А. По „Арабеске и Гротеске“, библиотека „Реч и мисао“, Рад, 1984, стр. 32–33, 46–47.

1987.


·      Срца, збирка песама, самостално издање, Супернова, Београд, ISBN 86–90049–01–2, COBISS.SR–ID 54995207.

1988.


·      Четири хаику песме, у оквиру темата Владимира Девидеа, „О југословенској хаику поезији“, Књижевна реч, 10. јануар 1988, стр. 12–13.

1991.


·      „На мокром небу“, хаику, Паун : часопис за хаику поезију, ISSN: 0353–3239.– 3, 11–12, str. 42.

1994.


·      „Легенда“, „Адам“, „Флешбек на Михалкова искушења“, „Господар Хаоса“, песме, Књижевна реч, бр. 448, год. XIII, 10. нов. 1994. ISSN: 0350–4115.– 23, 448, str. 10, 12 i 13.

1998.


·      „Терор, дрхтање...“, Културтрегер, бр. 1, 1998, стр. 3.

·      „Тактичка изложба слика Петра Омчикуса“, Културтрегер, бр. 1, 1998, стр. 60.

2001.


·      „Песник или убица“, „Електронске трепавице“, „Mirage“, песме, СтварањеISSN 0039–422X. — Вол. 56, бр. 4/6 (2001), стр. 47–52.

·      „Мондо“, превод, из Studies in Zen, D.T. Suzuki, СтварањеISSN: 0039–422X.– Vol. 56, br. 1/3 (2001), str. 244–253.

2002.


·      „Декарт“, визуелна песма, Руковет, бр. 9–10–11–12, стр. 40.

·      „Орикс“, одломак из поеме, Руковет, бр. 9–10–11–12, стр. 24–25.

2003.


·      Превод књиге Трчање с маказама, Огастен Бароуз, Драганић, 2003, ISBN86–441–0484–5, COBISS.SR–ID 107264268.

·      „Остати код себе“, интервју, Душан Видаковић, Борба, 12–13. април 2003, стр .

·      „Зенон“, визуелна песма, Борба, 12–13. април 2003.

·      „Кратка историја алфабета“, есеј, Квадарт, бр. 20, октобар 2003, стр. 66.

·      „Електронске трепавице“, поема, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 56.

·      „Спасавање од Горгониног погледа“, есеј, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 57.

·      „Оглед о поезији и креативној методи Е. Е. Камингза“, есеј, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 59.

·      „Зенон“, визуелна песма, Сигнал, бр. 22–23–24, стр. 93.

·      „Честице угљеника“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 29.

·      „Индиго“, поема, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 41–44.

·      „Bow your head to Duerer“, прва верзија песме, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.

·      „Цивилизација“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.

·      „Црно сиве“, кратка прича, из циклуса Арктурус, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 45.

·      „Поезија је гнев“, есеј, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 46.

·      „дамијесамодасаммртав“, визуелна песма, Сигнал, бр. 25–26–27, стр. 107.

2004.


·      Превод књиге Рат једне жене, Ив Прентис, Драганић, 2004, ISBN 86–441–0540–X, COBISS.SR–ID 11337148.

·      „Декарт“, визуелна песма, Сигнал 28–29–30, стр. 94.

·      „7 Belles“, песма, Сигнал, 28–29–30, стр. 110.

·      „Holy Backbone Reddish Marmelade“ (песма), Сигнал, 28–29–30, стр. 110.

·      „Сенка Арктуруса“, кратка прича, Сигнал, 28–29–30, стр. 111.

·      „Модре сенке“, кратка прича, Сигнал, 28–29–30, стр. 111.

2005.


·      Индиго, збирка песама, самостално издање, Библиотека Сигнал, 2005, ISBN 86–900949–2–X; COBISS.SR–ID 120854284.

·      Хаику, Хаику Календар Роковник, Лудбрег 2005, стр. 41.

·      „О грепцу од црвеног млека и убицама песника“, есеј, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 97–99.

·      „Капон до краја“, прича, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 100–103.

·      „Сигнализам као уметнички метод“, есеј, Градина и сепарат Време сигнализма, бр. 10, 2005, стр. 104–106.

·      „Химера или Борг“, есеј, Књижевне новине, 26. мај 2005, стр. 18.

·      „Сликарство и онтологија“, есеј, Књижевне новине, септембар 2005, стр. 16.

2006.


·      Превод књиге Лажи од којих живимо, Едуардо Ђанети, Драганић, 2006, ISBN 86–441–0653–8 (брош), COBISS.SR–ID 128449804.

·      Све боје Арктуруса, експериментална проза, Светске свеске Београдске мануфактуре снова, Београд, 2006, ISBN 86–86143–30–X, COBISS.SR–ID 132078348.

·      „Стратегија раскринкавања црне магије“, есеј, Кораци, бр. 5–6 2006, стр. 117.

·      „Рат светова — Катализа страхова светских поредака“, есеј, Кораци, бр. 11–12 2006, стр. 89.

·      „О говору и језику“, есеј, Књижевне новине, јун 2006, стр. 17.

2007.


·      Портрет уметника, Дунавски венац, фебруар 2007, стр. 11.

·      „Шакали“, песма, Акт, бр. 21/22/23 2007, стр. 9.

·      „Демон сигнализма“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 7–13.

·      „Естетика и етика сигнализма“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 16–19.

·      „Егзистенција и уметност Марине Абрамовић“, есеј, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 19–25.

·      „Барокна екскурзија у Вавилон“, приказ, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 27–28.

·      „Сажимање Анице Вучетић“, приказ, Савременик и сепарат Демон сигнализма, бр. 146–147–148, 2007, стр. 29–30.

·      „Делавер“, први део поеме, Градина, бр. 19/2007, стр. 213.

·      „Бела поворка“, песма, Градина, бр. 19/2007, стр. 217.

·      „Кратак приказ збирке прича Јесен Скупљача Илије Бакића“, приказ, http://www.tardis.co.yu/izdavastvoprikaz1.htm, 24. октобар 2007.

·      „Нада, вера, љубав — бодхисатва — песник“, есеј, Књижевне новине, јуни 2007, стр. 14.

·      Превод књиге Како преживети своју породицу, Робин Скинер и Џон Клиз, Одисеја, Београд, 2007, ISBN 978–86–7720–041–1 (брош), COBISS.SR–ID 170961676.

2008.


·      „Malarstwo i Ontologia“, есеј, преведено на пољски, Korespondencja z ojcem, nr. 9, 2008, стр. 15–17.

·      „Taniec, Sztuka, Religia“, есеј, преведено на пољски, Korespondencja z ojcem, nr. 9, 2008, стр. 17–19.

·      „Placz chryzolitow“, песма, преведена на пољски, Wszystkie chwile sa tu i nic byc nie przestaje, vol. II, Antologija srpske poezije XX veka, G. Latuszynski, Agawa, Warszawa, 2008, str. 276.

·      Химера или Борг, збирка есеја, Тардис, Београд, 2008, ISBN 978–86–910579–3–0, COBISS.SR–ID 149606924.

·      „Туђином по Холивуду“, приказ књиге Јована Ристића „Туђин3 — један незаслужени кошмар“, Арт — Анима сајт, http://www.art–anima.com/d/prikazi/tudjin.html.

·      „Рипли“, прича, Пројекат Растко, Арт — Анима, http://www.art–anima.com/d/price/ripli.html.

·      „У смрт“, песма, „ Граматика смрти“ (антологија), Шумадијске метафоре, 2008, стр. 457.

·      „Буди се будни“, поема, одломак, Градина, Ниш, бр. 24, 2008.

·      „Киш лиже крваву кост“, одломак из поетског романа Земљофобија, Емитор, 464, стр. 14–15, 2008.

2009.


·      Превод, Џон Хелд „Мејл–арт и сигнализам“, Књижевни магазин, Београд, 2009, бр. 91–92.

·      „Појас сигнализма“, песма, Књижевни магазин, Београд, 2009, бр. 91–92.

·      „Рипли“, прича, Terra СФ алманах бр. 7, Београд, 2009, стр. 149–153.

·      „Сам у воденици, али не заувек“, прича, недељне новине Град, Крушевац, 2009, бр. 365, стр. 14.

·      „Сам у воденици, али не заувек“, прича, Градске приче 4, Албос, Крушевац, 2009, стр. 46–51.

2010.


·      „Порнографија, еротика, уметност“, есеј, Градина, Ниш, бр. 34, 2010, стр. 181–185.

·      Песме: „Дрвени свемир“, „Људи у црном“, „One Night with You (Elvis)“, „Основи белоплазме“, „Одступне тачке“, Нова зора, бр. 24, зима 2009/2010, Билећа, 2010. стр. 123–125.

·      „Писма ванземаљцу“, одломак из поеме, Књижевни лист, 1. мај, 1. јун, 1. јул 2010.

·      „Политика жанра“, есеј, Емитор бр. 478, јун 2010, Београд, стр. 36–43.

·      „Златно доба фантазијске сатире“, приказ књиге Драгана Р. Филиповића, Емитор бр. 478, јун 2010, Београд, стр. 46–47.

·      Носиоци и чувари тајне, одломак из романа Кофер, Траг бр. 23, Врбас, 2010,

·      Црна кутија, збирка песама, Тардис, Београд, 2010, ISBN 978–86–6099–021–3 (брош), COBISS.SRID 178541580.

·      Загрљена деца, збирка песама, Тардис, Београд, 2010, ISBN 978–86–6099–023–7 (брош), COBISS.SRID 178541068.

·      Мој мали вибратор“, одломак из романа Кофер, Књижевни преглед, бр.3, год. I, стр. 233.

·      Вирусна козметика“, одломак из романа Кофер, Књижевне новине, бр. 1183, новембар 2010, год. LXII, стр. 12.

·      „Можда не мењаш моју свест“, песма у прози, АКТ, Ваљево, година Х, бр. 41, 42, 42, 2010, стр. 37.

·      Кофер“, одломак из романа Кофер, Савременик, бр. 187–188 / 2010, стр. 51–54.

·      „Дрво живота“, песма, Српска вила, год. XVI, бр. 32, октобар 2010, Бијељина, стр. 138

2011.


·      „Путир дрвени“, „Хаику“, „Кевће смрт“, песме, Златна Греда бр. 108–109, стр. 21.

·      „На прагу фракталног доба“, есеј, Емитор бр. 479, стр. 22–27.

·      „Шта је то научна фантастика“, есеј, Terra СФ алманах бр. 11, Beograd, мај 2011, стр. 94–97.

·      „Писма ванземаљцу“, проза у песми, у збирци АПОКАЛИПСА јуче, данас, сутра, Приче о смаку света, Паладин, Београд, 2011, стр. 289–305.

·      „Светска празнина“, песма, Српска вила, бр 33, Бијељина, април 2011, стр. 122.

·      „Дубинске вибрације“, поема, Савременик, бр. 195–196, 2011, стр. 55.

·      „Поетика генија“, есеј, Књижевни преглед, бр. 5, 2011, стр.

·      „Сама“, песма, Књижевни преглед, бр. 5, 2011, стр

·      „Апејронистичка или афазијска поезија“, есеј, Књижевне новине, октобар–новембар 2011, стр. 11.

·      „Шта је то научна фантастика“, есеј, Савременик, бр. 197–198, 2011, стр. 104–107.

·      Киша / Младен Ђуровић“ [микроприказ], у: Стрипови које смо волели: Избор стрипова и стваралаца са подручја бивше Југославије у XX веку / Тамбурић, Живојин, Здравко Зупан и Зоран Стефановић [критички лексикон], „Омнибус“, Београд, 2011, стр. 58.

o     Бајка / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 71.

o     Shakti / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 71.

o     Опстанак / Мирко Илић“ [микроприказ], — || — , стр. 72.

o     Земљани / Слободан Ивков“ [микроприказ], — || — , стр. 74.

o     Патка / Богдан Јовановић“ [микроприказ], — || — , стр. 79.

o     Тарзан: Мугамби / Игор Кордеј и Дарко Мацан“ [микроприказ], — || — , стр. 92.

o     Тарзан: Ријеке крви / Игор Кордеј и Невен Античевић“ [микроприказ], — || — , стр. 92.

o     Странац / Игор Кордеј“ [микроприказ], — || — , стр. 94.

o     Луди језик / Раде Марковић“ [микроприказ], — || — , стр. 130.

o     Снешко / Љубомир Милојевић — Љубац“ [микроприказ], — || — , стр. 151.

o     Маска / Дарко Перовић и Ненад Микалачки — Ђанго“ [микроприказ], — || — , стр. 188.

o     Камиказе / Есад Рибић и Миљенко Хорватић“ [микроприказ], — || — , стр. 208.

o     Кратки стрипови из 1980–их: Глупи пајац и приче Емброуза Бирса / Драгослав Рувидић — Руле“ [микроприказ], — || — , стр. 210.

o     Starfield / Владимир Станковски“ [микроприказ], — || — , стр. 224.

o     Peter Mayne & Nord Zucker / Милан Тренц“ [микроприказ], — || — , стр. 240.

o     Црно–бели стрипови 1980–1986. / Милан Тренц“ [микроприказ], — || — , стр. 241.

o     Трећи аргумент / Зоран Туцић и Зоран Стефановић према прози Милорада Павића“ [микроприказ], — || — , стр. 242.

o     Ворлох / Зоран Туцић и Љуан Кока“ [микроприказ], — || — , стр. 243.

o     Будући завјет / Игор Вилагош“ [микроприказ], — || — , стр. 246.

2012.


·      „Фрактална једначина“, песма, Књижевне новине, бр. 1197/98, јануар–фебруар 2012, стр. 22.

·      „Краљ Боб и прашњави дим“, песма, Књижевне новине, бр. 1197/98, јануар–фебруар 2012, стр. 22.

·      „Политика жанра“, есеј, Знак Сагите, децембар 2011, бр. 19, стр.3536–3545.

·      „Јово богумил“, прича, Знак Сагите, децембар 2011, бр. 19, стр.3418–3422.

·      „Ко је Јово богумил“, есеј, исто, стр. 3423.

·      „Туђином по холивуду“, есеј, исто, стр. 3558–3559.

·      „Временска фуга Радмила Анђелковића“, приказ књиге, исто, стр. 3564–3565.

·      „Хладни, безболни резови скалпелом“, приказ књиге, исто, стр. 3566–3567.

·      „Вампирски капричо“, поговор у књизи Адријана Сарајлије Огледало за вампира, у издању аутора, Београд, 2012, стр. 177–180.

·      Интервју „Умјетник Слободан Шкеровић, У знању се може наћи упориште“, Тамара Лујак, за сајт Mixer http://www.mixer.ba/2850/umjetnik–slobodan–skerovic–u–znanju–se–moze–naci–uporiste/, такође објављено на Пројекат Растко, http://www.rastko.rs/knjizevnost/slobodanskerovic/delo/14512

·      „Подземље“, фрагмент из поетског романа Земљофобија, Летопис Матице српске, април–мај 2012, стр. 592.

·      „* * *“ (без наслова), фрагмент из поетског сф романа Невидљиви Марс, Летопис Матице српске, април–мај 2012, стр. 593.

·      „Смрт“, фрагмент из блог романа Кофер, Летопис Матице српске, стр. април–мај 2012, стр. 594–5.

·      Шаманијада, роман, Еверест медија, библиотека Знак Сагите, 2012, 226 стр. ISBN 978–86–7756–017–1; COBISS.SR–ID 191097612.

·      „Поигравање жанром“, Савременик, бр. 200, 2012, стр. 155–157.

·      „Деконструкција поп–културног мита“, Књижевне новине, септембар 2012, бр. 1205, стр. 18.

·      „У алтернативном универзуму“, Акт, Ваљево, година XII, бр. 50, 2012, стр. 73–74

·      „Сигнализам отвара бескрајне видике“, приказ књиге Мирољуба Тодоровића Језик и неизрециво, Кораци, година XLVI, свеска 10–12, 2012.

·      „Човек на месту“, одломак из романа Тамна страна силе, Траг, бр. 32, децембар 2012, стр. 50–54.

·      Тамни вилајет Слободана Шкеровића, песме „Абориџини“, „Џез“, „Тамни вилајет“, „Поигравање Одисејом“, Заветине, https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola–jovanovic/od–iznenadnog–bola/tamnivilajetslobodanaskerovica

·      Београдска недеља, песме, „А шта је келнер очекив'о“, „Нада је шугава љубавница“, „Србин звани Спартанац“, „Вагнер и Чајковски упропастише музику“, „Улога религије“, http://www.beogradskanedelja.rs/kultura.html

2013.


·      Тамна страна силе: антифашистички роман, роман, Еверест медија, библиотека Знак Сагите, 2013, 382 стр. ISBN 978–86–7756–0294; 821.163.41–31; COBISS.SRID 198327564.

·      Исклизнути свет, заједнички наслов за шест есеја: „Вулканска филозофија“, „Машта као поетски метод“, „Фрактални хоризонт мита“, „Фрактално доба и смрт информатике“, „Исклизнути свет“, „Судњи дан“; Унус Мундус, 45/2013, Ниш, стр. 99 — 149. ISSN 1451–0871, UDK 008.

·      Седам песама, „Вагнер и Чајковски упропастише музику“, „Аутостоперски водич за Ал Каиду“, „Блејк спроводи истрагу“, „Црква револуције“, „Храбри“, „Мирно у пустињи“, „Јад и беда кувани kartoffeln“, Савременик, бр. 207–208–209 / 2013, стр. 55 — 57.

·      Вулканска филозофија, збирка есеја и интервју с Тамаром Лујак, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 169 стр, ISBN 978–86–7756–034–8; 821.163.41–4; COBISS.SRID 202495244.

·      Дроздови у Паклу, збирка песама, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 73 стр, ISBN 978–86–7756–0362; 821.163.41–1; COBISS.SRID 202475276.

·      Земљофобија, поетски роман, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 127 стр, ISBN 978–86–7756–035–5; 821.163.41–31; COBISS.SRID 202474764.

·      Јерихон, Јерихон, збирка песама и поеме Смрт паперја и Крома, Поговор „Када је почео крај света?“ Илија Бакић, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 97 стр, ISBN 978–86–7756–032–4; 821.163.41–1; COBISS.SRID 202479116.

·      Невидљиви Марс, поетски роман — симулација прозе, поговор Адријан Сарајлија, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2013, 136 стр, ISBN 978–86–7756–033–1; 821.163.41–31; COBISS.SRID 202480140.

·      „Инквизиција је део правде“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 27.

·      „Јегеничаров сан“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 27–28.

·      „Асанација Месеца“, песма, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 28.

·      „Хоботнице су испустиле мастило“, одломак из романа Тамна страна силе, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 28–37.

·      „Маглина сигнализам“, есеј, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 37–44.

·      „Шетња кроз умове“, приказ књиге Илије Бакића У одвајању, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 44–47.

·      „Адријан Сарајлија и „Берлин Боб“ — поигравање параметрима стварности“, приказ и анализа приче Берлин Боб, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 47–51.

·      „Ко остане њему двије“, приказ збирке песама Франка Бушића Остани ноћас дома, Књижевност и сепарат Изазов сигнализма, Београд, год. LXVIII, бр. 4/2013, стр. 52–54.

2014.


·      „Ко остане њему двије“, приказ збирке песама Франка Бушића Остани ноћас дома, Савременик, Београд, 216–217–218, стр. 147–149.

·      „Сигнализам и теорија свега“, есеј, у „Сигнализам и дело Мирољуба Тодоровића“, (зборник) Београд, 2014, стр. 32-40.

·      „Соларис – Баш Челик“, есеј, Домети, Сомбор, 2014, бр. 156-157, стр. 11-19.

·      „Волтер Рали је убијен у главу“, песма, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 77.

·      „Озбиљна ствар“, песма, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 77.

·      „Небески дијамант“, прозни одломак, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 78-79.

·      „Тамна звезда уметности“, есеј, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 79-86.

·      „Бити калеидоскопски“, мини-есеј, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 87.

·      „Бити калеидоскопски“, мини-есеј, зборник Столеће сигнализма, Београд, стр. 87.2015.

 • „Говори асемички о асемичком“, мини-есеј, Домети, Сомбор, 2015, јесен-зима бр. 158-159, стр. 25-26.
 • ПРОЈЕКАТ БРАНДОН, роман-поема, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 103 стр, ISBN 978–86–7756–052–2; 821.163.41–1; COBISS.SRID 212532492.
 • ЈЕТА, поеме Јета, Буди се будни и (циклус песама) Јерихонска мануфактура, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 105 стр, ISBN 978–86–7756–048–5; 821.163.41–1; COBISS.SRID 212366604.
 • КОФЕР, блог-роман, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 185 стр, ISBN 978–86–7756–050–8; 821.163.41–31; COBISS.SRID 212362508.
 • КЊИГА О МОРИТОМУ, Моритомова егзегеза, збирка песама, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 103 стр, ISBN 978–86–7756–051–5; 821.163.41–1; COBISS.SRID 212362508.
 • БИЗАРНИ КОСМОПЛОВ, Научнофантастична хаику поема, 59 хаику песама), Еверест медија, библиотека Сигнал, 2015, 65 стр, ISBN 978–86–7756–049–2; 821.163.41–1; COBISS.SRID 212532236.
 •  2016.

 • „групно прцање пупе“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 150.
 • „мисури мисури куд ти се жури“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 150.
 • „гов прот. но“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „не дувај га побожниче“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „вежба у радосници“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 151.
 • „просечна интелигенција павловљевог пса“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „прометнуло се у тебе“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „све што робови желе је правда“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „пилећа зомби супа апокалипса“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 152.
 • „Рибарев живот“, песма, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 153.
 • „Поетика идеја“, избор из необјављеног појмовника, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 154-165.
 • „Песма као неизоловани систем“, мини-есеј, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 165.
 • „Рециклажа оргазма“, есеј, Магија сигнализма (зборник сигнализма), Београд, Еверест медија, библиотека Сигнал, 2016, стр 166.·       
2017.
 • Било једном у Цариграду“, прича, Знак Сагите, Београд, Еверест медија, Бр. 23, 2016, стр 4300-4312.

Слободан Шкеровић - Преводи


·      Вилијам Шекспир, Одломак из драме „Бура“, Видици, бр. 7, 1980, стр. 18–19.

·      Вилијам Шекспир, „Невреме“, превод 5. чина Буре, Видици, бр. 7, 1980, стр. 22–23.

·      Брајан Олдис, „Тако далеко од Прага“, прича, Видици, бр. 8, 1980, стр. 16–18.

·      Мајкл Муркок, „Peking Junction“, прича, Видици, бр. 8, 1980, стр. 18–19.

·      Едгар Алан По,  из „Гаврана“, Видици, бр. 7, 1980, стр. 4.

·      Карлос Кастанеда, „Смрт је саветник“, из књиге Пут у Ихтлан, Видици, 3–4, 1981, стр. 23–24.

·      Е. А. По, „Арабеске и Гротеске“, песме, библиотека „Реч и мисао“, Рад, 1984, стр. 32–33, 46–47.

·      Д. Т. Сузуки, „Мондо“, из Studies in Zen, D.T. Suzuki, Стварање,  Vol. 56, br. 1/3 (2001), str. 244–253.

·      Огастен Бароуз, Трчање с маказама (књига), Драганић, 2003, ISBN86–441–0484–5

·      Ив Прентис, Рат једне жене, књига, Драганић, 2004, ISBN 86–441–0540–X

·      Џим Лефтвич, „Гребац“ (Scrape), Градина бр. 10 и сепарат „Време сигнализма“, 2005, стр. 95-96.

·      Едуардо Ђанети, Лажи од којих живимо, књига, Драганић, 2006, ISBN 86–441–0653–8 (брош)

·      Робин Скинер и Џон Клиз, Како преживети своју породицу, књига, Одисеја, Београд, издања: 2007, 2009, 2011, 2012, 2014.

·      Џон Хелд „Мејл–арт и сигнализам“, чланак, Књижевни магазин, Београд, 2009, бр. 91–92.